Video per a Fotocasa-Leroy Merlín

Video presentació de proposta de negoci entre Fotocasa y Leroy Merlín. Il·lustracions de Jorge Caballero i locució de Karim Alami....