Projeccions per a l’obra de teatre “La Motxilla de l’Ada”. Il·lustracions d’Adolfo Serra.

Composició i animació sincronitzada dels elements.