Video per a la campanya “Sant Boi Diversa” de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Guió i coordinació: Anna Boluda
Il·lustracions: Jorge Caballero
Animacions i edició: Xavi Chamarro