Video presentació de proposta de negoci entre Fotocasa y Leroy Merlín.
Il·lustracions de Jorge Caballero i locució de Karim Alami.