Reportatge musical sobre el Pride 2016 a Barcelona.