Etiqueta: tvanimalista

Filets arrebossats vegans

Programa realitzat per a la TVAnimalista, amb cuinera i tres càmeres

Disseny gràfic programa cuina “V de Gust”

Programa de cuina vegana per a TVAnimalista, tasques de grabació, edició i disseny gràfic.